کافه ویکولو

تیم فرافود با بررسی لازم در جهت رفع موانع قسمت بار رستوران، طراحی مجدد چیدمان تجهیزات را انجام داد.  و همچنین طراحی و ساخت یک بار سرد منحنی برای اولین بار در ایران برای مجموعه ویکولو انعطاف و توانایی خود را با استفاده از تکنولوژی برتر تولید در ساخت و طراحی تجهیزات منحصر به فرد و خاص نشان داده است. این مجموعه در حال حاضر با نام رستوران لئون در حال فعالیت می باشد.

ایجاد تغییرات لازم و طراحی دوباره بار کافه در راستای بهبود عملکرد

طراحی و ساخت یک بار سرد (کلد استیشن ) منحنی که منطبق به طرح معماری مجموعه بود.

بار سرد منحنی – کلد استیشن – دستگاه اسپرسو – آسیاب قهوه – یخساز- بار سرد – ککتل استیشن