کافه گودار

کافه گودار با تمرکز بر ارائه نوشیدنی های سرد مطابق با استاندارهای روز دنیا خواستار طراحی و ساخت یک بار سرد حرفه ای بود که مجموعه فرافود به خوبی این درخواست را بر آورده کرد.

ساخت بارسرد اختصاصی با توجه به نیاز خاص و متفاوت کافه گودار

ساخت بارسرد با سینک و پیچر رینزر و سینک مخصوص شستشوی لوازم بارتندر با سهولت کامل به همراه اورشلف و نورپردازی در قسمت های مختلف برای ایجاد تمرکز مخاطب و معرفی هرچه بیشتر فرهنگ نوشیدنی سرد بدون الکل

 بار سرد – ککتل استیشن – بار سرد کافه